Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kontaktfamiljer och kontaktpersoner sökes

En kontaktfamilj tar emot barn eller unga i sitt hem. Barnet är oftast hos sin kontaktfamilj en eller två helger i månaden, men uppdragen ser väldigt olika ut. Ibland är det barnen som behöver stöd, ibland är det föräldrarna som behöver avlastning.

 

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Barnen har olika bakgrund och intressen men behöver av olika anledningar en extrafamilj. Åldrarna varierar men vanligast är att barnen är mellan tre och tolv år när de får en kontaktfamilj. 

En kontaktfamilj kan bestå av en eller två vuxna med eller utan egna barn med en trygg och stabil livssituation. De vuxna i familjen bör vara minst 30 år gamla.

Syftet med insatsen är framför allt att barnet ska vara med i familjens normala dagsrutiner. Ibland kan man som kontaktfamilj göra särskilda utflykter, men det finns inga krav på att man ska vara en aktivitetsfamilj.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Uppdraget innebär att man stöttar en enskild ungdom eller vuxen, med eller utan funktionsnedsättning och i behov av stöd i olika sociala situationer. Ofta handlar det också om att regelbundet träffa en ungdom som behöver en god vuxen förebild och någon att göra saker tillsammans med. Det kan också innebära att stötta en ung person som behöver bryta social isolering genom till exempel ett biobesök, fika på kafé, utöva någon idrott eller gå en promenad.

Vem kan bli kontaktfamilj eller en kontaktperson?

Det viktigaste är att du som kontaktperson eller ni som kontaktfamilj lever i en stabil social situation. Du eller ni behöver också ha erfarenhet av barn och unga. Det kan vara genom det egna föräldraskapet, genom det egna yrket eller annat sätt som kan anses likvärdigt. Det finns inga regler för hur familjeförhållandena eller boendet ska se ut. Man kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan egna barn. Har ni resurser i form av tid, tålamod och omtänksamt intressen, så hjälps vi åt med resten.

Ingen utbildning krävs. Du får stöd och vägledning av oss på socialförvaltningen.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att bli kontaktperson eller kontaktfamilj.

Får man ersättning?

När du är kontaktfamilj får du en ekonomisk ersättning från kommunen som täcker de utgifter du har för att ha ett extra barn i familjen. Du kommer också att få ett arvode enligt Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer.

Vill du bli en kontaktfamilj eller kontaktperson?

Kontakta oss! Du når oss på:

·         Maria Eriksson
telefonnummer 0550-886 00 eller mejl till
maria.eriksson@kristinehamn.se

·         Ann-Christin Elehn
telefonnummer 0550-886 80 eller mejl till
ann-christin.elehn@kristinehamn.se