Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Konsumentrådgivning

Är du invånare i Kristinehamns kommun kan du av konsumentrådgivningen få råd och vägledning:

  • inför köp av olika varor och tjänster, så att du gör ett bra val utifrån pris, kvalitet, miljö och produktsäkerhet,

  • vid tvister med näringsidkare, om du blivit missnöjd efter ditt köp och vill reklamera (klaga på) något,

  • om konsumenträtt, det vill säga dina rättigheter (och skyldigheter) enligt de konsumentskyddande lagar som finns, samt

  • om hushållets ekonomi för att du ska få kontroll över pengarna…

 

Mer information

Konsumentrådgivningen med konsumentvägledare/budget- och skuldrådgivare Rose-Marie Andersson finns på Nya Kyrkogatan 21, plan 2. Besök endast efter överenskommelse per telefon, se kontaktuppgifter till höger på sidan. Telefontid är vardagar kl 8.30-9.30. Du kan också e-posta på adressen konsument@kristinehamn.se

Postadress: Kristinehamns kommun, 63 Konsumentrådgivningen, 681 84 Kristinehamn