Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Rådet för funktionshinderfrågor RFF

Rådet för funktionshinderfrågor RFF (tidigare Kommunala Handikapprådet KHR) ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen. Rådet består av politiker och representanter för funktionshinderrörelsen i kommunen.

Rådet för funktionshinderfrågor är inte ett beslutande, utan endast rådgivande organ, till kommunens nämnder och styrelser.

I rådet behandlas frågor som rör tillgänglighet eller annat som tar upp funktionshindrades situation i kommunen. Rådet lägger förslag som sedan kan användas i den fortsatta handläggningen av olika ärenden.

Politiska ledamöter:
Inga-Lill Röhr Kommunstyrelsen (ordförande)
Bisera Bucuk, Skolnämnden
Björn Nyström, Miljö- och Byggnadsnämnden
Mats Hahne, Tekniska nämnden
Anneli Eriksson, Kulturnämnden
Agnes Utter, Socialnämnden
Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Funktionshinderrörelsen:
Suzanne Lönn, Handikappsamverkan
Annika Söderlind, Handikappsamverkan
Dan Andersson, Handikappsamverkan
Peter Haasma, Handikappsamverkan
Isa Halvarsson, Handikappsamverkan
Meta Davidsson, Reumatikerföreningen

Protokoll:

Protokoll 2015-09-14

Protokoll 2015-05-11

Protokoll 2015-03-09

Protokoll 2015-02-09

Protokoll 2014-12-18

Protokoll 2014-10-23

Protokoll 2014-09-11

Protokoll 2014-05-15

Protokoll 2014-03-20

Protokoll 2014-02-06