Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

KOM i jobb

KOM i jobb är ett arbetsmarknadsprojekt som Kristinehamns kommun har i samarbete med arbetsförmedlingen i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Målgrupp är personer 18-40 år som är inskrivna hos arbetsförmedlingen. Projektet bygger på att ungdomarna får en praktik i någon av kommunens verksamheter som sedan följs av en ettårig anställning. Tanken är att genom att prova på ett yrke få mer arbetslivserfarenhet och kunskap om arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifterna varierar men det handlar om sådant som annars kan vara svårt att hinna med eller som ger lite extra till de brukare verksamheten är till för. Placering, längd på praktiken med mera anpassas utifrån intresse och förmåga hos deltagaren.

För arbetssökande är KOM i jobb en möjlighet att nå egen försörjning. Efter anställningen har personen erfarenheter och referenser att söka vidare på. Projektet kan också ge möjlighet att prova på ett yrke för att sedan gå utbildning inom.

För företagare/föreningsföreträdare kan KOM i Jobb vara en möjlighet att få kontakt med direkt anställningsbara personer med färska referenser och lämpliga erfarenheter.

Kontakt

Projektledare Veronica Andersson, tfn 0550-883 13, veronica.andersson@kristinehamn.se