Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Klagomål och tillsyn

Beröm och klagomål

Vår målsättning är att ständigt förbättra vår verksamhet. KlagoBeröm och klagomålmål och synpunkter är därför värdefulla för att få kunskap om var i vår verksamhet det finns fel och brister och ger oss möjlighet att rätta till och förbättra.

Har du synpunkter eller klagomål kan du höra av dig till oss antingen via vår blankett för beröm & klagomål som kan fås av personalen eller genom att ringa ansvarig för klagomålshantering direkt på tfn 0550–885 35.

Du kan också ladda hem blanketten eller använda vår e-tjänst som finns här

Blanketten kan lämnas underskriven eller anonymt. Ingen återkoppling kan dock ske på anonyma synpunkter.

Överklagan

Om det är beslutet i ett ärende du inte är nöjd med ska du inte använda klagomålsblanketten. Då kan du istället överklaga beslutet enligt förvaltningslagen. Till alla myndighetsbeslut ges en så kallad besvärshänvisning. Besvärshänvisningen innehåller information om att beslutet är möjligt att överklaga och inom vilken tid och vart överklagan ska skickas. Vi är vid behov behjälpliga med att göra överklagan.

Tillsynsteam

Vårt tillsynsteam består av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och tillsynsansvarig för social omsorg (TÖS). Ytterligare tillsynsfunktion finns för arbetsmiljölagens verksamhetsområde.

Direktkontakt via telefon kan tas med tillsynsteamet:

  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Elisabeth Larsson, tfn 0550–884 34

  • Tillsynsansvarig för social omsorg (TÖS) Anette Österberg tfn 0550–885 35