Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hjälp i hemmet

För att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge du önskar finns möjlighet att ansöka om hemvård bestående av olika former av stöd och service. Hemvård kan bestå av hemtjänst, hälso- och sjukvård och rehabilitering, var för sig eller tillsammans.

Om du vill ansöka om hjälp i hemmet enligt socialtjänstlagen kan du använda vår e-tjänst som du hittar på den här sidan.

Kontakta biståndshandläggare för mer information, kontaktinformation finns i högerkolumnen.