Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hemtjänst

Service

I begreppet service ingår hjälp med att underlätta vardagens bestyr som till exempel tvätt/klädvård, städning, inköp, matdistribution med mera. Även trygghetslarm är en serviceinsats.

Inköp och matdistribution sköts via Samhall. Larm från trygghetslarm tas emot av Bergslagens Räddningstjänst som i sin tur kontaktar hemtjänsten.

Omsorg

I begreppet omsorg ingår hjälp kring den egna personen som till exempel dusch, personlig hygien och munhygien, toalettbesök med mera.

Alla hemtjänstinsatser är biståndsbedömda och ansökan görs hos biståndshandläggare. Den som får hemtjänst har inte per automatik hemsjukvård. Mer information om hemsjukvården finns här.