Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hemsjukvård

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som utförs i hemmet av kommunens distriktssköterskor och sjuksköterskor.

Hemsjukvård  kan även utföras av delegerad undersköterska eller vårdbiträde i hemvården. Det kan till exempel vara att ge medicin eller att lägga om sår.

Hälsofrämjande insatser med bland annat hembesök till personer som inte har stöd från kommunen förekommer också.

Vem riktar sig hemsjukvården till?

Hemsjukvården riktar sig till den som har behov av sjukvårdsinsatser men som inte själv eller med hjälp av anhörig/personlig assistent etc kan ta sig till vårdcentral. Hemsjukvårdens ansvar sträcker sig från 7 år och uppåt.

Insatsen är tidsbegränsad, vilket innebär att utskrivning från hemsjukvården sker när den planerade åtgärden är utförd eller avslutad.

Dokumentation

Den hälso- och sjukvård som bedrivs dokumenteras i ett gemensamt dokumentationssystem där övriga personalgrupper som deltar i vården och omsorgen kan läsa journalen.

Hur kan jag få hjälp från kommunens hemsjukvård?

- Genom att en gemensam vårdplan upprättas mellan läkare och kommunens distriktssköterska/sjuksköterska. Vårdplanen är ett underlag för ditt behov av hemsjukvård.

- Via vårdplaneringsteam sker samverkan mellan kommun och landsting när det gäller vårdtagare som är inlagda på sjukhus. Innan hemgång upprättas en vårdplan tillsammans med dig.

Distrikts- och sjuksköterskorna finns att tillgå dygnet runt, årets alla dagar, för de som omfattas av hemsjukvården.

Distrikts- och sjuksköterskors ansvar:

- Att efter upprättad vårdplan utföra hälso- och sjukvårdsinsatser enligt läkarordination.

- Att  samråda med övriga yrkeskategorier inom kommunen, till exempel sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshandläggare eller enhetsansvarig.

- Att bedöma om hälso- och sjukvårdsinsatserna behöver utföras i hemmet.

Kontakt

Telefontid: Måndag - Fredag kl 08:00- 09:00 och 15.00-16.00

Telefonnummer: 0550-881 19, 881 18