Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Funktionsnedsättning

Du som är i behov av stöd och hjälp på grund av ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder är välkommen att kontakta socialförvaltningen. Socialsekreteraren gör en utredning och en individuell behovsbedömning varefter beslut fattas. Det är alltid den enskilde som berörs som ska ansöka.

I utredningen tar socialsekreteraren reda på bland annat dina funktioner och förmågor, hur den sociala situationen ser ut, situationen med boendet med mera. Detta kan ske vid besök på socialförvaltningen eller hembesök. Bedömning och beslut görs enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Privatpersoner, organisationer, sjukvården och polisen kan anmäla till socialförvaltningen om de ser att en person kan ha behov av hjälp från socialförvaltningen.

För ansökan, anmälan eller mer information ring tfn 0550-884 00.

Vill du ansöka om hemtjänstinsatser kontaktar du istället biståndshandläggare. Biståndshandläggarna har telefontid vardagar kl 08.30-11.30, tfn 0550-886 04.