Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Förvaltarfrihetsbevis

Vid ansökan om tillstånd hos vissa myndigheter kan det krävas ett bevis att man inte har förvaltare, ett så kallat förvaltarfrihetsbevis. Det kan gälla den som ska vara ansvarig utgivare för en tidskrift, den som behöver trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, eller den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat.

Förvaltarfrihesbeviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där man är folkbokförd. Är du folkbokförd i någon av kommunerna: Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga eller Storfors ansöker du om utfärdande av förvaltarfrihetsbevis hos Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Du kan ansöka via brev, e-post eller telefon.

Förvaltarfrihetsbevis utfärdas utan avgift och skickas till din folkbokföringsadress.