Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Fastställande av faderskap

Enligt föräldrabalken är socialnämnden skyldig att tillse att faderskap till barn, vars föräldrar inte är gifta med varandra, fastställs. Detta sker genom en faderskapsbekräftelse. Kallelse kommer automatiskt hem till modern efter barnets födelse.

Vill du veta mer? Ring socialtjänstens reception för mer information. Du når oss på telefonnummer 0550-884 00.