Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Familjestöd

Familjestödet är en del av Boris-enheten och utför biståndsbedömda insatser hos enskilda och familjer. Det kan vara vid relationsproblem, svårigheter att komma överens efter en separation, problem att få barn till skolan eller andra svårigheter i familjens vardag. Du kan också vända dig direkt till familjestödet för rådgivning och kortare kontakter för att få hjälp och stöd i ett tidigt skede.

Kontakt
Ring kommunens växel, tfn 0550-880 00, och fråga efter Familjestödet. Telefontiden är 8.30-9.30 på vardagar, övrig tid går det bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen.