Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Familjerätt

Vi som arbetar med familjerätt i Kristinehamns kommun är:

Åsa Hansson, tfn 0550-886 21, e-post asa.hansson@kristinehamn.se

Sara Forslund, tfn 0550-884 67, e-post sara.forslund@kristinehamn.se

Vi har telefontid, tisdag-torsdag kl. 8.30-9.30.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är strukturerade samtal med er föräldrar som i samband med eller efter en separation är oeniga om hur ni ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge för era barn. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria och ni kan själva ta kontakt med familjerätten för tidsbeställning.

Avtal

Vi erbjuder föräldrar som är eniga möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet måste undertecknas av bägge föräldrarna och ska godkännas av någon av oss på familjerätten. Avtalet är juridiskt bindande på samma sätt som ett beslut eller en dom i tingsrätten. För att vi ska godkänna avtalet måste det vara till gagn för barnet.

Vårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran det har rätt till. Oftast är det samma person/personer som barnet bor hos. Att ha gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har samma ansvar för barnet, inte att barnet bor lika ofta hos båda föräldrarna. Bor inte föräldrarna ihop ska de bestämma vem barnet ska bo hos och hur ofta det ska träffa den andre föräldern.

Enskild vårdnad innebär att det är den ena av föräldrarna som har ansvaret för vårdnaden. Föräldrar som inte blir eniga kring detta kan vända sig till tingsrätten som fattar beslut om vilken förälder som ska ha vårdnaden. Tingsrätten begär då in en utredning från familjerätten.

Adoption

De formella kraven för att blir adoptivförälder är att man har fyllt 25 år. Man måste också genomgå en föräldrautbildning. För att man som par ska få adoptera tillsammans måste de blivande adoptivföräldrarna vara gifta med varandra. Det är också möjligt för ensamstående att få adoptera.

Mer information finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Umgänge

Om föräldrarna inte bor tillsammans har barnet rätt att träffa den andra föräldern. De flesta föräldrar kan tillsammans med sina barn komma överens och formerna och hur ofta detta ska ske. Föräldrar som inte blir eniga kring detta kan vända sig till tingsrätten som fattar beslut om umgänget. Tingsrätten begär då in en utredning från familjerätten.