Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Familjerådgivning

Familjerådgivningens främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling med vuxna, i första hand med par som upplever samlevnadskriser och/eller konflikter. Syftet med samtalen är att komma igenom kriser och fortsätta förhållandet. Om en eller båda av er har tagit initiativ till en separation kan familjerådgivningen underlätta för er att separera på ett så bra sätt som möjligt.

Familjerådgivningens målsättning är att nå människor i ett tidigt skede då arbetet har en förebyggande effekt och kan förbättra människors fysiska och psykiska hälsa samt barns livsmiljö och uppväxtvillkor. Kontakt med familjerådgivningen är frivillig och söks på eget initiativ.

Varje besök kostar 150 kronor och betalas med bankkort eller swish vid besöket. Inga journaler förs och familjerådgivaren jobbar under sträng sekretess, det finns även möjlighet att vara anonym.

För mer information kontakta via telefon och/eller sms:

Familjerådgivare Ulrica Larsson
Tfn: 0550-884 39, 072-502 0336
Besöksadress: Familjecentralen, Assemblégatan 1.

Ulrica nås lättast på telefontiden måndag-torsdag kl 09.00-09.30.