Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Vill du göra skillnad? Kristinehamns kommun söker familjehem. Klicka på bilden och lämna din intresseanmälan. Tack för hjälpen!

Familjehem sökes!

Har er familj intresse och möjlighet att ta emot barn eller tonåringar i ert hem? Nu söker Kristinehamns kommun familjehem!

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem har ansvar för barnets vardagliga vård och fostran, och arbetar på uppdrag från socialnämnden. Familjehemmet samarbetar med barnets förälder och barnets socialsekreterare.

Vad innebär det att vara ett familjehem?

Den viktigaste uppgift är att ge barnet den vård och fostran föräldrar normalt ger sina barn. Familjehemmet bestämmer om regler som gäller i hemmet när det till exempel kommer till mat- och sovtider, fickpengar, läxläsning och fritidsaktiviteter. De vuxna i hemmet sköter kontakter med förskola och skola, förebyggande hälsovård, sjukvård och tandvård.
De ska också informera socialsekreteraren om allt viktigt som händer med barnet och om större förändringar i familjehemmet.

Tystnadsplikt gäller

Familjehemmet omfattas inte av sekretesslagstiftningen utan har som regel avtal om tystnadsplikt med socialnämnden. Detta innebär att familjehemmet skall vara försiktiga med de uppgifter de får om barnet och dess familj och inte föra dem vidare i onödan. Familjehemsföräldrarna kan dock, liksom vanliga föräldrar, diskutera barnet med till exempel skolan. Är man osäkert på vad som gäller ska man alltid rådgöra med socialsekreteraren. Bilder på barnet får inte spridas i sociala medier eller andra forum på internet.

Folkbokföring

Barn som är placerade i familjehem ska vara folkbokförda där. Undantag kan göras om placeringen förväntas vara kortare än sex månader. Socialsekreteraren gör tillsammans med barnets föräldrar en flyttningsanmälan.

Vad kostar det?

Det kostar inget att bli familjehem.

Får man någon ersättning?

Det är familjehemssekreterare som har hand om avtal och den ekonomiska ersättningen. Familjehemssekreterare arbetar på familjehemsenheten på socialförvaltningen. Ersättningen är uppdelat i två delar: arvode och omkostnadsersättning.
Arvode är en skattepliktig inkomst. Familjehemsföräldern har dock ingen anställning utan är uppdragstagare. Arvodet följer inkomstutvecklingen i vård- och omsorgsyrket. Detta innebär att arvodet omräknas varje år med den procentsats som motsvarar den senast kända genomsnittliga löneökningen för dessa yrkesgrupper.

Omkostnadsersättningen skall täcka de kostnader familjehemmet har för sitt uppdrag. De placerade barnen får inte särbehandlas. Omkostnadsersättningen består av grund- och tilläggskostnader. Barnbidrag eller studiebidrag betalas ut till familjehemmet under tiden barnet bor där. Motsavarande belopp dras av från omkostnadsersättningen varje månad.

Arvodet är både sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot ger det inte rätt till tjänstepension. Kommunen betalar inte heller ut någon sjuklön under de första 14 dagarna. Det beror helt enkelt på att man inte är anställd. Skulle man bli sjuk får man sjukpenning via Försäkringskassan. Därför är det viktigt att sjukanmäla sig så fort man har rätt till sjukersättning.

Vem kan bli ett familjehem?

Det är ingen rättighet att bli familjehem!
Socialtjänsten i Kristinehamn utreder efter rekommendationer från socialstyrelsen och vi gör också alltid en individuell bedömning. Familjehemsutredningen tittar då närmare på hur familjens sammansättning är och hur relationen till varandra, släkt och vänner ser ut. Det är även viktigt att familjen har en god hälsa och energi för att engagera sig i ett uppdrag.

Att begära utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister, socialtjänstens register, Kronofogden och försäkringskassan är rutin och ska göras i de fall ett uppdrag är aktuellt.

Vill du vara med?

Skicka in din intresseanmälan här!

Har du några frågor?

Ring eller maila till:
Alexandra Bandaryk
Familjehemssekreterare
Tfn 0550-88465
alexandra.bandaryk@kristinehamn.se

Camilla Uhr
Familjehemssekreterare
Tfn 0550-88588
Camilla.Uhr@kristinehamn.se

Jennie Steen
Familjehemssekreterare
Tfn 0550-88447
Jennie.steen@kristinehamn.se