Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Dagverksamhet för äldre

Det finns olika typer av dagverksamhet för äldre beroende på målgrupp och behov.

Social dagverksamhet

Den sociala dagverksamhetens syfte är att ge möjlighet till social samvaro och vistelse utanför det egna hemmet och därmed öka livskvaliteten för den enskilde.

Social dagverksamhet är ett bistånd enlig socialtjänstlagen och beviljas en dag/varannan vecka. Beslutsperiod är 1 år. Kontakta biståndshandläggare för mer information.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Sörgården är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamhetens syfte är att stärka kvarboendet i det egna boendet samt ge anhöriga stöd och avlastning.
Sörgården arbetar utifrån en personcentrerad omvårdnad där varje person sätts i centrum. Verksamheten arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där vi ser till varje individs behov och önskemål så långt det är möjligt. Vi ger individer som bor i eget boende, möjlighet till social stimulans och arbetar efter varje individs behov.

Sörgårdens mål är bland annat att stärka självkänslan och ge varje individ en meningsfull dag fylld av glädje och skratt. Vi stödjer och uppmuntrar till aktiviteter som stärker och bibehåller fysisk och social förmåga.

På Sörgården fikar vi med hembakat bröd och äter vi gemensam lunch som vi lagar tillsammans. Vi har dagliga utevistelser och här finns också ett vårdhundsteam.

Dagverksamhet på Sörgården är ett bistånd enlig socialtjänstlagen, kontakta biståndshandläggare för mer information.