Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Dags att söka bidrag!

Nu är det dags att söka bidrag ur Barn- och ungdomsfonden och Fonden för behövande. Du kan ansöka fram till 16 mars 2018. Läs mer om hur du söker här!

Barn- och ungdomsfonden

Nu är det dags att söka bidrag ur Barn- och ungdomsfonden. Pengarna är till för barn och unga med social, fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Bidraget kan till exempel gå till semester, rekreation, habilitering, rehabilitering, lägervistelse, hjälpmedel eller för extra utgifter i samband med din funktionsnedsättning. Du som söker är under 18 år och folkbokförd i Kristinehamns kommun. Du ansöker tillsammans med din vårdnadshavare.

Medel kan även sökas av föreningar och organisationer som i sin verksamhet riktar sig till barn och ungdomar under 18 år.

Fond för behövande

Du som är 65 år eller äldre och folkbokförd i Kristinehamns kommun kan söka bidrag ur Fonden för behövande. Pengarna är i första hand till förmån för pensionärer och deras trivsel. Men du kan också söka bidrag till tandvård eller andra åtgärder inom sjuk- och socialvården som inte täcks av allmänna medel.

I vissa fall kan även andra behövande personer söka bidrag ur fonden.

Vill du söka? Gör så här!

Du ansöker via en digital länk. Den hittar du här:

Barn- och ungdomsfonden, ansökan 2018

Fond för behövande, ansökan 2018

Vill du söka på pappersblankett?

Den hittar du här:

Barn- och ungdomsfonden, ansökan

Fonden för behövande, ansökan

Blanketterna går bra att skriva ut och fylla i för hand. Om du väljer att ansöka analogt ska rätt ifylld blankett skickas till:

Kristinehamns kommun
63 Socialförvaltningen
681 84 Kristinehamn

 
Vill du veta mer?

Välkommen att ringa till socialförvaltningen. Du når oss på telefonnummer 0550-885 79 eller 0550-886 16.

Senast den 16 mars 2018 vill vi ha din ansökan.