Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Daglig verksamhet inom LSS

Personer som tillhör så kallad personkrets 1 eller 2 enligt LSS-lagen har rätt till daglig verksamhet. Daglig verksamhet ska ge meningsfull sysselsättning och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dennes önskemål.

Insatsen syftar till att:
- underlätta att bibehålla eller öka självkänslan och kontrollen över livet
- öka livskvalitén och ge möjligheter till delaktighet i samhällsgemenskapen
- stegvis träna efter normaliseringsprincipen.
Ytterligare upplysningar kan lämnas av LSS-handläggare på tfn 0550-880 00 (växel). Telefontid vardagar kl 8.30-9.30

Daglig verksamhet på Camp Nova

Camp Nova är beläget på gamla A9-området och erbjuder arbete till alla som har rätt till daglig verksamhet inom ramen för LSS-lagstiftningen. Det finns också möjlighet till att få skjuts till och från jobbet för de brukare som är i behov av det. I dagsläget är det tre bussar som skjutsar brukare till och från Camp Nova.

Kök/bageri. Camp Nova och Uroxen. Camp Nova har ett kök där man både tar emot mat och serverar lunch samt bakar och serverar kaffe flera gånger per dag. Arbetsuppgifter inkluderar att duka och duka av, servera frukost, lunch och fika, disk och matlagning mm.

Biltvätt. För tillfället tvättar vi enbart bilar som tillhör Kristinehamns kommun.
 
Vaktmästeri. Vaktmästeriet sköter huset och hjälper till med att skruva upp tavlor, enklare reparationer, flytta möbler mm. Sköter även om området utanför huset samt har i uppdrag att se till att hålla hela gamla A9-området fritt från skräp samt diverse andra beställningsjobb.

Media. Här använder vi dator och iPad som arbetsredskap och gör bland annat lappar, vykort och informationsskyltar. Vi gör även powerpointpresentationer till receptionen med information om dagen. Vi är även ute och fotograferar och filmar. Dessutom har vi också en tidning som alla får vara med och hjälpa till med, Camp Nova bladet.

Transport. Transporten sköter allt från att köra ut böcker för bibliotekets räkning till att hämta saker till verksamheten.

Bikupan. Bikupan tillverkar ramar till bikupor. På dessa finns stående beställningar.

Tillverket. Tillverkning av allt från halsband till att väva trasmattor. Även måleri och andra konstnärliga uttryck faller under denna verksamhet. Mycket av det som tillverkas här säljs sedan i butiken som finns i anslutning till receptionen på Camp Nova.
 
Städ och tvätt. Ser till att det är fräscht och rent i huset samt enklare tvättjobb.

Reception. Kordinerar verksamheten på Camp Nova och sköter dessutom all dokumentation som är nödvändig för att få det dagliga arbetet att fungera. Arbetsuppgifter inkluderar; post, närvaro, intern-TV, café och försäljning.

Externa platser. Camp Nova har externa platser på olika företag eller i andra delar av kommunen och jobbar aktivt för att hitta fler platser.

Alla ovanstående avdelningar är sådana som är igång varje arbetsdag. Arbetet sker alltid tillsammans med brukare.

Utöver detta finns det olika verksamheter på Camp Nova som fungerar mer som tillval och inte alltid är igång varje arbetsdag, dessa innefattar; upplevelserum, media, foto, film, musik, taktil massage, friskvård, teater och dans. Friskvård är obligatoriskt för alla varje fredag eftermiddag.