Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Dödsboanmälan

Att tänka på inför en begravning

 

En anhörig har avlidit och du ska beställa en begravning

Innan du väljer begravning finns det ett par praktiska punkter kring ekonomin som vi vill informera om. Det är viktigt att du tar reda på vilka tillgångar som finns i dödsboet innan du tar ställning till olika begravningsalternativ.
Följande är exempel på tillgångar som kan finnas i ett dödsbo:
Fastighet, mark, bohag, bil, båt, motorcykel, husvagn, skoter
Obligationer, aktier eller andra värdepapper
Försäkringar som avtals-, gruppliv-, privat- eller begravningsförsäkring
Saldo på bankkonto och betalkort
Överskjutande skatt

Viktigt att tänka på vid ett dödsfall

Kontakta banken för att spärra bankkonton. Kom ihåg att även stoppa eventuella autogirobetalningar. Betala inga räkningar innan bouppteckning/dödsboanmälan är gjord! Observera att de tillgångar som finns i dödsboet i första hand ska gå till begravningskostnader.

Bouppteckning/dödsboanmälan

En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet. I vissa fall görs istället en dödsboanmälan. Ett sådant fall är om den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaden och om den avlidne saknar fast egendom/tomträtt även om den avlidne endast varit delägare.

Dödsboanmälan görs till socialtjänstens handläggare som kan nås på tfn 0550-884 02.

Hjälp till begravningen?

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialförvaltningen till skäliga kostnader. Högsta belopp som kan utgå är 50 % av ett prisbasbelopp. Summan ska täcka alla kostnader som dödsannons, transport, kista, kistdekoration, begravningsakten, gravsten, extra kostnad för om personen inte varit medlem i Svenska Kyrkan med mera.

För mer information eller ansökan kontakta socialkontorets reception på tfn 0550-884 00.