Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Brottsoffer

Samordnaren mot våld i nära relationer arbetar främst med stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, barn som upplevt våld, våld i samkönade relationer och personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, men också med stöd till övriga brottsoffer och anhöriga till brottsoffer. Du kan få stöd genom samtalskontakt, stöd vid myndighetskontakter och under rättsprocessen. Samordnare är Sabina Gómez Jansson nås på telefonnummer 0550-858 45 eller 070-336 49 85.

Brottsofferjouren Östra Värmland täcker tre kommuner; Filipstad, Storfors och Kristinehamn. Brottsofferjouren är en ideell förening som kostnadsfritt ger stöd åt männskor som utsatts för brott, blivit vittnen till brott eller är anhörig till någon som drabbats av brott. De som stödjer brottsoffer har tystnadsplikt. Du kan nå brottsofferjouren på 0550-122 20.

Vill du veta mer om Brottsofferjouren? Du hittar deras webbsida här!