Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Boendestöd

Med utgångspunkt från det egna hemmet ska personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder ges möjlighet till stöd och träning för att klara sig själv och sin vardag så som personlig omsorg, sköta sitt hem eller upprätta sociala kontakter. Syftet med boendestöd är att du på sikt ska bli mer självständig.

Insatsen är biståndsbedömd, kontakta socialsekreterare för ansökan/mer information på tfn 0550-884 00.