Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Barnahus i Värmland - samordnade insatser för brottsutsatta barn

Under samma tak möter barn som misstänks vara utsatta för övergrepp utredare och övrig personal i en trygg och anpassad miljö. Utredningarna är särskilt anpassade och barnet slipper slussas mellan myndigheter och förhöras vid flera tillfällen.

På Barnahus finns specialister från de samverkande myndigheterna: åklagare, socialsekreterare, polis, läkare och kurator. Förhören hålls i en miljö som snarare påminner om ett hem än en kontorsmiljö. I anslutning till förhörsrummet finns ett medhörningsrum där åklagare, utredare och
ombud förutom att lyssna på förhöret kan ställa frågor. Detta gör att barnet inte behöver upprepa sin berättelse i onödan.

Barnahus i Värmland är ett samarbete mellan länets sexton kommuner, landstinget, polis och åklagare. Verksamheten är bemannad av två samordnare som är socialsekreterare med lång erfarenhet.

Till grund för barnahusets utredningar ligger en länsövergripande rutin mot familjevåld med vägledande rutiner för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp relaterat till familjevåld.

Barnahus i Värmland finns i Karlstad, Karlbergsgatan 2A.

Kontakt:
Anna Mellring (heltid). Tel: 054-540 49 09, 070-637 00 22.
E-post: anna.mellring@karlstad.se

Ann-Britt Kumm (halvtid). Tel: 054-540 49 11, 070-632 00 28.
E-post: ann-britt.kumm@karlstad.se