Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Barn som upplevt våld

Att leva ett liv utan våld är en mänsklig rättighet för barn. Att se en förälder, oftast pappa/styvpappa, utöva våld mot den andra föräldern, oftast mamman/styvmamman, är en allvarlig form av psykisk misshandel. Att själv bli utsatt för våld från en närstående är nedbrytande och kan få allvarliga konsekvenser för det enskilda barnet. Det är dessutom både oacceptabelt och olagligt att utöva våld mot barn.

Det är vanligt att våldet i familjen förnekas och förminskas, både av den som blir utsatt för våldet och av den som utövar våldet. Men barn hör, ser och förstår vad som händer. Barn i Kristinehamns kommun har möjlighet att få stöd om de lever i en familj där det förekommer våld.

Är du orolig för ett barn? Här kan du läsa mer om vad du kan göra.

Kontakta samordnaren mot våld i nära relationer om du vill veta mer om vilket stöd barn kan få. Samordnaren nås på telefonnummer 0550-858 45 eller 070-336 49 85.
Uppgifter om var du kan vända dig utanför kontorstid finns här.