Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Avgifter

De flesta insatserna inom äldreomsorgen är avgiftsbelagda enligt socialtjänstlagen 8 kapitel. I avgiftssystemet finns ett högkostnadsskydd (maxtaxa) som begränsar din maximala avgift. För år 2017 ligger maxtaxan på 2013 kr/månad.

Om du har några frågor kring avgifter är du välkommen att ta kontakt med våra avgiftshandläggare via kommunens växel, tfn 0550–880 00.

Du kan också läsa mer i vår avgiftsbroschyr