Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten (AME) samordnar Kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi är till främst för att ge hjälp till personer som står en bit ifrån arbetsmarknaden och behöver stöttning i sin väg ut i arbetslivet och egen försörjning.

Vi har ett upparbetat nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget samt med kommunens övriga förvaltningar för att kunna erbjuda arbetsträningsplatser, sysselsättning eller praktik. Vi hjälper också till med vägledning till studier, jobbsökaraktiviteter och studiebesök.

Kontakter och samarbete med det privata näringslivet tycker vi är viktigt att ständigt upprätthålla och utveckla för att du som kommuninnevånare skall känna att i Kristinehamn kan man Leva, Bo och Arbeta.

Om du är mellan 16-19 år och varken arbetar eller studerar eller har avslutat ett gymnasieprogram utan gymnasieexamen tillhör du det Kommunala aktivitetsansvaret. Information om det kommunala informationsansvaret finns på gymnasiets sidor.

Kontakt

Enhetschef Veronica Andersson, tfn 0550-883 13, veronica.andersson@kristienhamn.se