Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

ANL

Vill Du leva ett nyktert och drogfritt liv? Har du bestämt dig? I så fall riktas vårt intresse mot frågan: Vad gör vi tillsammans?

Vi har sett att det går att ta sig ur ett mångårigt missbruk och beroende. Vi tror på din förmåga till förändring, och det är just där förändringen börjar, hos dig, med en tanke…

ANL (Alkohol, Narkotika och Läkemedel) är Kristinehamns kommuns öppenvård, och våra program och metoder är beprövade men vägen till ett nyktert och drogfritt liv kan se ut på många olika sätt och det är sällan som vägen från missbruk/beroende är spikrak. Valet är ditt, och ibland så måste livet förändras från grunden för att lyckas, om Du vill så finns vi med dig hela vägen.

ANL kan erbjuda samtal enskilt och i grupp, drogtester, kunskap om missbruk och beroende. Några av våra metoder/program är 12-stegsbehandling med eftervård, motiverande intervjuteknik (MI). Vid behov så kan vi även ordna båda man- och kvinnogrupp, vi finns även som stöd till anhöriga. ANL har en arbetsgrupp med olika kompetenser med kurator och två behandlingsassistenter samt en dipl. alkohol- och drogterapeut.

Till vår hjälp att upptäcka om någon är i riskzonen för att utveckla ett missbruk/beroende så använder vi oss av Audit och Dudit, vilket är ett bedömningsinstrument som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Du kan vara anonym och kan få 5 rådgivande samtal hos oss.

Ring eller e-posta oss
Telefon: 0550-884 62
E-post: anl@kristinehamn.se