Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Anhörigstöd

Lever du med eller stödjer en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, ålder eller missbruk behöver stöd? Det kan vara ditt barn, din syster eller bror, din mor eller far eller kanske din make eller make. Anledningen till behovet av stöd kan bero på olika sjukdomar, fysiska, psykiska eller neuropsykiatriska, eller en skada som bidragit till funktionshinder. I den här informationsbroschyren kan du ta del av det stöd som Kristinehamns kommun erbjuder, både biståndsbedömt stöd och övriga aktiviteter.

Enligt 5 kap 10 § Socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 

personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Utöver vad som här beskrivs har du som anhörig rätt att ansöka om stöd för egen del enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Ansökan görs hos handläggare som du når via kommunens växel, tfn 0550-88 000. För frågor angående frågor som rör stöd till anhöriga, kontakta Carin Övringe på tfn 0550-885 79 eller e-postadressen carin.ovringe@kristinehamn.se.