Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Anhörigprogram missbruk

Ett alkohol- och drogberoende påverkar den som missbrukar i allra högsta grad, men det påverkar även hela familjen och ses därför som en familjesjukdom. Vårt anhörigprogram ger dig kunskaper och insikter om hur alkohol och drogberoende påverkar familjen och andra närstående.
Målsättningen är att du som anhörig och/eller närstående, genom kunskap från föreläsningar, videofilm och litteratur samt genom samtal med andra i samma situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation.

Hur arbetar vi?

Vårt anhörigprogram är kunskapsbaserat och bedrivs i grupp. Med den information och  kunskap som du får genom att gå i programmet, kommer du att förstå saker ur ett nytt perspektiv och därför se nya möjligheter i ditt liv.
Varje grupptillfälle har ett särskilt tema, där vi t.ex. talar om sjukdomsbegreppet, känslor, risker och val, gränser och värderingar. Vi tar del av varandras erfarenheter genom samtal och en del kunskap förmedlas även genom olika övningar. En styrka med grupper är att deltagarna får möta andra i liknande situationer vilket ofta minskar skam, något som anhöriga/närstående lider mycket av.

Att vara anhörig

Alkoholism och andra typer av missbruk/beroenden är en familjesjukdom. Att leva med följderna av någon annans drickande eller drogande innebär ofta att man dras med i personens destruktivitet. I anhörigprogrammet lär du dig att du inte bär ansvaret för någon annans sjukdom eller tillfrisknande.
En människa som går in i ett beroende förändrar sin personlighet; sina tankar, attityder och värderingar. Familjen genomgår en likartad process. Bristen på kunskap gör ofta att anhöriga, men också vänner, känner skam över situationen. En anhörig är en människa som har låtit en annan människas beteende påverka sig, och som är helt fullt upptagen av att kontrollera denna människas beteende.

När någon i vänkretsen börjar uppvisa alkohol- och/eller drogproblem brukar vänner, bekanta och arbetskamrater, anamma samma beteende som man gör i den beroendes familj.

De försöker hitta anledningar till det ökade drickandet/drogandet: .Han/hon dricker p.g.a. sin dåliga ekonomi eller för att personen har en pressande arbetssituation. Det spelar ingen roll vems felet är. Det är var och ens ansvar att se på sitt eget liv och sitt eget välbefinnande, att ta hand om sig själv. Den enda du kan förändra – är dig själv. Ditt val är hur du vill leva ditt liv.

Du som går vårt Anhörigprogram kommer att lära dig att:

Fokusera på ditt eget förändringsarbete och därmed öka ditt eget välmående.

Den beroende får själv ta ansvar för sitt beteende och handlande utan att det ska skada eller påverka ditt liv.

Den beroende får själv ta konsekvenserna av sitt handlande/agerande och när detta sker så ökar möjligheten till att ta emot hjälp.

Förhindra en kris som den beroende skulle hamna i om du inte tog över och räddade situationen, vilket innebär att missbruket förvärras.

Att vara anhörig innebär ofta att leva under konstant stress, kanske under flera år. Vägen till att må bättre kan vara lång och krokig men det finns möjlighet till att lära nytt och förändra sitt tankesätt så att man kan få uppleva en frigörelse, vilket gör det möjligt för dig att kunna fatta kloka beslut.

Kontaktpersoner:

Annika Engdahl, annica.engdahl@kristinehamn.se, 0550 – 884 62
Jessica Flood, jessica.flood@kristinehamn.se, 0550 – 884 61