Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Äldreomsorg

Kärnverksamheterna inom äldreomsorgen är särskilt boende, hemvård och rehabilitering.

Det finns olika sätt att komma i kontakt med vår verksamhet. Det kan ske genom initiativ från den som behöver hjälpen, sjukhus eller från närstående.

Vi är angelägna att ha en bra kvalité i den omvårdnad, omsorg och rehabilitering vi utför och vi är tacksamma för dina synpunkter, både negativa och positiva, för att kunna förbättra vår verksamhet!