Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kartor & flygfoton

Välkommen till Kristinehamns kommuns kartor! Här hittar du kartor över bland annat busslinjer, lediga småhustomter, badplatser med mera.

Lokalbuss

Lokaltrafik
(Aktuell karta kommer inom kort.)

Titta på busslinjer, se om det finns någon busslinje som
går förbi där du letar bostad m.m.

 

  

Hus

 

Lediga småhustomter

 

På denna karta hittar du de lediga småhustomter
Kristinehamns kommun för närvarande kan erbjuda.

  

Återvinningsmöjligheter

Här kan du med kartans hjälp leta dig fram till din
närmaste återvinningsstation, miljöstation och återvinningscentral.

 

 

Flygbild skärgård

  
Skärgård & friluftsliv
(Aktuell karta kommer inom kort.)

I denna karta hittar du bland annat hitta arenor, lokaler, lekplatser kommunens officiella badplatser och turbåtarna i skärgården.  

 

 

Kristinehamns kommun och Lantmäteriet har copyright på allt kartmaterial. (© Lantmäteriets Medgivande MS 2010/00382)

Frågor & funderingar?

Har du synpunkter på kartorna eller om du vill veta mer, kontakta GIS-ingenjör Erica Bernhardsson, 0550-883 33.