Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Brogårdsgymnasiet
Brogårdsgymnasiet
På Brogårdsgymnasiet finns Särvux, Grundvux och Gyvux
KPS
KPS
På KPS finns delar av Sfi
Skolbyggnaden, Kasernvägen
Skolbyggnaden, Vasallen
I skolbyggnaden på Kasernvägen finns Sfi, Omvårdnadsutbildningen och Yh-utbildningen Medicinsk sekreterare

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen 

 

Din väg till framgång! Vi skapar möjligheter till personlig utveckling och lust att lära. 

 

Våra ledstjärnor är... 

  • Den studerandes framgång 

  • Varierad undervisning med kontinuerlig återkoppling 

  • Ett gott och proffessionellt bemötande 


För lästider och mer information, gå in på respektive utbildning. 


Kommunal vuxenutbildning

Grundläggande nivå
Grundvux vänder sig till dig som saknar kunskaper motsvarande utbildningen i grundskolan. 

Gymnasial nivå
Gyvux vänder sig till dig som saknar kunskaper motsvararande kurser i gymnasieskolan.     

Yrkesvux
Vårdutbildningen bedrivs på gymnasial nivå och leder till arbete som undersköterska.

Svenska för invandrare
Sfi är till för dig som har ett annat modersmål än svenska. Utbildningen ger dig språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. 

 

Yrkeshögskola - Vårdadministratör/medicinsk sekreterare

Yh är en eftergymnasial utbildning för dig som vill arbeta administrativt inom vården. Du har mycket goda möjligheter att få ett arbete efter utbildningen. 

 

Särskild undervisning för vuxna

Särvux vänder sig till dig som har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Den bedrivs på gymnasial och grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå. 


Nyhet!
Studiestartsstöd - för dig som är arbetslös
 

2 juli 2017 infördes ett nytt studiestöd, studiestartsstödet. Stödet är till för dig som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

Villkor för att få studiestartsstöd

  • Du är 25-56 år

  • Du är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader.

  • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

  • Du har inte haft studiemedel under de senaste tre åren.

  • Du måste studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor

Kontakta vuxenutbildningen om du vill ansöka om studiestartsstödet.

Mer information finns på csn:s hemsida.