Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Vita Huset
Vita Huset (Björneborg)

Vita huset

Förskolan Vita huset är en förskola som ligger 1,3 mil sydost om tätorten Kristinehamn. Den är en förskola med en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Dagbarnvårdarna på orten är integrerade med sina barn på förskolan en och en halv dag i slutet av veckan. De andra dagarna har de sin arbetsplats i hemmet.

Idrottshallen på skolområdet nyttjas av både förskolan och dagbarnvårdargruppen.
Förskolan är inrymd i ett stort gammalt vitt stenhus som tidigare varit skola. 

På övervåningen finns ett fritidshem där samarbete sker med öppningar och stängningar. Grundskolan 6-12 år finns också på området.

Förskolan ligger i nära anslutning till skog och natur. Gården är rymlig och inspirerar till kreativ lek.

Förskolan tillhör Vita huset förskoleområde där också förskolorna Skotten i Skottlanda och Bäcken i Bäckhammar ingår. Förskolorna samarbetar vid lov, fortbildningsdagar för personalen och vid semestertid.

Vår målsättning är att alla barn ska känna trygghet och att få utvecklas. Värdegrunden är viktig liksom kunskap och lärande. Här har leken en stor betydelse där barnen får utvecklas tillsammans.

Personalgruppen består av både förskollärare och barnskötare. Maten lagas i skolans kök.

Besöksadress: Skolgatan 32, Björneborg.

Telefon 070-2889153