Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Välkommen till elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats

 

Elevhälsans medicinska insats (tidigare kallad Skolhälsovården) är en del av skolans samlade elevhälsa, och ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet ska också omfatta hälsokontroller enligt Vägledning för elevhälsan, beslutade av Skolverket och Socialstyrelsen, samt enklare sjukvårdsinsatser.

Utöver ovanstående kan det för skolsköterska och skolläkare även bl. a. ingå att:

Tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.

Bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccination vid behov kan erbjudas samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram

 

Tid hos skolläkare bokas via skolsköterska på aktuell skola.

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ansvarar för att arbetet bedrivs enligt gällande lagar och författningar. Medicinskt ledningsansvar har skolsköterskan Marie Karlsson.

Kontaktuppgifter till våra skolsköterskor.

         

Caroline Henningsson

Södermalmsskolan

0550-88282

Åsa Krantz

Djurgårdsskolan åk 7-9 samt
Björneborg och Grunnebacka  

0550-88332

Kristina Ernvik

Djurgårdsskolan åk F-6

0550-86842

Camilla Cortinovis

Hacklehemsskolan 

0550-88151

Karin Nyvall

Stenstalidskolan, Strandskolan,
Ölmeskolan samt Magister Löfs skola

0550-88307

Sara Lindström

Presterudsgymnasiet

0550-88318

Marie Karlsson

Brogårdsgymnasiet

0550-87411

Frågor om eller synpunkter på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare har frågor om eller synpunkter på elevhälsans medicinska insats kan du i första hand ta kontakt med skolsköterska på aktuell skola. Vid klagomål eller att du upplever att felbehandling skett tar du istället kontakt med verksamhetschefen, Lotta Jansson, eller medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, Marie Karlsson.