Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Välkommen till oss på Kristinehamns gymnasiesärskola

Kristinehamns gymnasiesärskola:

  • är en variationsrik skola med hög kvalitet

  • har välutbildad personal som har god kännedom och erfarenhet av framgångsrika   arbetssätt och metoder

  • finns som en naturlig del i gymnasieskolan och i övriga samhället

  • bejakar individers olikheter och ser dessa som en tillgång

  • vill att elever och föräldrar ska vara delaktiga i beslut om innehållet i undervisningen

  • är en skola för framtiden som förbereder alla elever, men hänsyn till förutsättningar och behov, för hög grad av självständighet, god yrkesutbildning och därmed grundlägger vi möjligheten för individen att aktivt delta i hela samhällslivet, alltså familj, boende, fritid samt arbete