Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Välkommen till Brogårdsgymnasiet

Nuvarande Brogårdsskolan är den ena av Kristinehamns två gymnasieskolor. Skolan har anor tillbaka till år 1860 då den första byggnaden etablerades på den nuvarande tomten. Sen dess har både tillbyggnader och ombyggnationer genomförts vid flera tillfällen i takt med de behov och förändringar som krävts för verksamheten. Den nyare delen av skolan byggdes 1994.

Placeringen av skolan är dock den samma, och efter att tidigare benämnts Kristinehamns högre allmänna läroverk så heter det idag Brogårdsskolan och ingår som en del i Gymnasieskolan i Kristinehamn. Skolan har idag cirka 400 elever på ungdomsgymnasiet och och även komvux har lokaler på skolan. År 2000 valdes Brogårdskolan till Kristinehamns vackraste byggnad av Kristinehamnarna.

Klicka här så kommer du till en sida där du kan hitta intervjuer med gamla elever och lärare och Brogårdsskolans historia.

Dessa program finns på Brogårdsgymnasiet!