Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Utvärdering ger ökad kvalitet

Utvärdering av kultur i skolan

Efter varje kulturupplevelse eller skapande med professionell kulturarbetare ska barn, elever och personal tillsammans fylla i en utvärdering. Det vi får veta genom inlämnade utvärderingar gör att vi löpande kan förändra urvalet och förbättra kvaliteten av all kultur i skolan. Genom att utvärdera kan varje enskild elev påverka innehållet i kulturutbudet.

Klicka här för att skriva ut utvärderingsblanketten.

Skriv ut, fyll i och skicka in!