Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Utbildningar & kurser

 

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande Vuxenutbildning
(Grundvux)

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial Vuxenutbildning
(Gyvux)

Omvårdnadutbildningen

Omvårdnadsutbildning

Medicinsksekreterare (Yh)

Vårdadministratör -Medicinsk sekreterare (Yh)

Särskild undervisning för vuxna

Särskild undervisning för vuxna
(Särvux)

Collegeåret 

Collegeåret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du har några funderingar kring våra kurser eller andra frågor gällande utbildning inom vuxenutbildningen i Kristinehamn, kontakta:
Göran Andersson
Tel: 0550 874 08
E-post: goran.andersson@kristinehamn.se