Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Teknik- och Innovationscenter

Senaste nytt 2016-02-12

 

Nu är Kristinehamns Teknik - & Innovationscenter projekterat och förhandling pågår med en totalentreprenör. Nu väntar vi på att detaljplanen skall vinna laga kraft så att bygget kan komma igång som planerat tredje kvartalet 2016.

 Se ritningar över KTIC

Senaste nytt 2015-03-17

Arbetet med teknik- och innovationscenter i Kristinehamn fortskrider enligt plan. Den 18 februari hölls ett dialogmöte där bland annat boende och elever fick se en modell och lämna åsikter kring planerna för kvarteret Björktrasten. Utifrån de åsikterna har nu kommunens upphandlade arkitektfirma Tengbom Arkitekter tagit fram en volymstudie och en situationsplan för Björktrasten.

- Förslaget visar hur byggnaden följer Varnans krökning och gör det mesta av temat ”Kraft vid vatten”, säger projektledare Dan Thörewik.

Enligt volymstudien är byggnaden i suterräng för att maximera ytan. Den glasade fasaden och det planerade gångstråket genom hela byggnaden maximerar ljusinsläppet.

Här kan du klicka för att se situationsplan Björktrasten

Här kan du klicka för att se volymstudie programskiss 

 

Nyhet 2015-03-04

Som ett led i projekteringen av KTIC genomförde Tengboms arkitekter torsdagen den 12 februari 2015 en så kallad ”Place Making” i kvarteret Björktrasten. Under denna dag deltog representanter för eleverna, facken, kommunledningen, lärarna, näringslivet, politikerna och skolledningen samt naturligtvis Tengboms. Under kvällen inbjöds de kringboende till en visningsträff där man fick se modellerna.

Här är en presentation av dagen och resultaten.

 

Fakta om Teknik- och innovationscenter

Inom de närmaste åren kommer ett nytt kompetenscentrum i form av ett Teknik- och Innovationscenter att skapas i Kristinehamn.

Teknik- och Innovationscenter är tänkt som en plattform för de industrirelevanta utbildningarna. Målsättningen är att skapa ett centrum och en mötesplats för samverkan mellan skolan och näringslivet. Genom satsningen kan utbildningarna få en starkare koppling till de lokala företagens behov, vilket ökar möjligheterna till arbete efter avslutade studier och bidrar till att behålla och stärka unik kompetens. Till centret kommer även eftergymnasiala utbildningar att knytas.

När kommer Teknik- och innovationscenter att starta?

Det var i juni 2011 politikerna i kommunfullmäktige beslutade att skapa ett Teknik- och innovationscenter. Förhoppningen är att centret ska kunna komma igång någon gång mellan åren 2016 och 2017, några år senare än den ursprungliga tidsplanen. Det är viktigt att komma igång så snart som möjligt, eftersom det finns ett ökat behov av samverkan mellan företag och utbildningsanordnare de närmaste åren. Det kommer snart att behövas arbetskraft i och med stora pensionsavgångar.

Var ska Teknik- och innovationscenter ligga?

Kommunfullmäktige har beslutat att Teknik- & Innovationscenter ska byggas på området där Jakobsbergsskolan ligger idag (kvarteret Björktrasten). Beslutet togs i mars 2013.