Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Tallunden
Tallunden
Tallunden

Tallunden

Tallundens förskola ligger i ett parkområde i tätorten med närhet till skog och strövområden som tillhör Tallundens förskoleområde där tre förskolor och dagbarnvårdare ingår.
Närmsta grundskola är Djurgårdsskolan F-6 och 7-9.

Tallunden består av fyra avdelningar. Två avdelningar för de yngre barnen 1-3 år och två avdelningar för de äldre barnen 2,5-5 år.

På förskolan finns ett eget kök med en kokerska som lagar mat från grunden så långt det är möjligt.

14 pedagoger arbetar på förskolan och de är uppdelade i två arbetslag.
Arbetslag ”SYD” arbetar växelvis på Ekorren 1-3 år och på avdelningen Stubben 2,5-6 år.
Arbetslag ”NORD” arbetar växelvis på Kotten 1-3 år och på avdelningen Kojan 2,5-6 år.
Arbetslagen har ett gemensamt ansvar för barnen som tillhör arbetslaget och pedagogerna har möjlighet att följa barnens utveckling och lärande under hela deras tid på förskolan.

Verksamheten är tematiskt uppbyggd med tema som löper under en längre tid.
Omsorg, fostran och lärande bildar en helhet och genom leken lär barnen de sociala lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande.

Förskolan värnar om ett gott samarbete med hemmet för att skapa förtroende och trygghet som är en förutsättning för utveckling och lärande.

Besöksadress: Fältvägen 45.

Ekorren, tel 884 69

Kojan, tel 882 67

Kotten, tel 883 42

Stubben, tel 884 77