Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Synpunkter & klagomål

Klagomålshantering

Enligt skollagen (2010:80, 4 kap 8 §) ska det finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till ansvarig rektor, förskolechef elller motsvarande ledningsfunktion.

Kristinehamns kommun ska erbjuda alla barn, elever och studerande en god lärmiljö och utbildning av hög kvalitet. Vi eftersträvar att utveckla vår verksamhet kontinuerligt och därför är dina synpunkter betydelsefulla för oss. 

Syftet är att
- öka den enskildes möjlighet till inflytande
- snabbare kunna åtgärda eventuella brister
- stärka barns och elevers rättsäkerhet

Vem framför jag mina synpunkter och klagomål till och hur bär jag mig åt?

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning där klagomålet för hemma. I förskolan och skolan handlar det om att framföra synpunkter till berörd personal. Detta kan ske via direkta samtal, telefon, brev eller e-post. Om det inte löser problemen, eller om kontakten upplevs för känslig, är nästa instans att vända sig till förskolechef eller rektor. Då är det bäst att du formulerar ditt klagomål skriftligt.

Så här lämnar du förslag, synpunkter eller klagomål

Ladda hem och fyll i blanketten nedan, skicka den till Kristinehamns kommun, 2. Skolförvaltningen, 68184 Kristinehamn eller via e-post till skolnamnden@kristinehamn.se.

Det du skriver blir en allmän handling, vilket innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att läsa den och få den kopierad (vissa känsliga uppgifter kan hemlighållas). Inom 14 dagar ska du ha fått en kontakt eller ett skriftligt besked om hur långt ditt ärende nått.

Du kan välja att vara anonym, men klagomål som är anonyma kan inte tillmätas lika stor betydelse.

Blankett för synpunkter enligt Skollagen kap 4 § 8

Blankett för synpunkter enligt Skollagen kap 4 § 8 (pdf)