Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Studievägledning

Studievägledning

Alla som läser inom vuxenutbildningen ska ha en studieplan. Din individuella studieplan visar ramarna för dina studier, ditt mål med studierna, vilka kurser du behöver läsa samt start- och slutdatum och antal poäng. Ta med dina tidigare betyg när du vill prata utbildning.

Vuxenutbildningens studievägledare erbjuder:

 • Vägledningssamtal - utifrån hur det har varit, hur det är idag och hur det kan bli med fokus på studier och arbete.

 • Återkommande samtal vid behov.

 • Studieplanering - vilka mål har du med studierna?

 • Information om behörighet till vidare studier

 • Betygsfrågor

 • Hjälp att se lösningar och skapa ordning inför studiesituationen.

 • Information om studieekonomi

 • Tips på hemsidor och andra sökvägar

 • Tips på intressetester - dessa ger dig yrkesförslag och kan visa vad du passar att jobba med.

 • Upprättande av studieplan för dig som vill studera inom vuxenutbildningen

Det inte längre tillåtet att läsa upp redan godkända betyg, utan då hänvisas du till tentamen/särskild prövning.

Studiestartsstöd - för dig som är arbetslös

 

2 juli 2017 infördes ett nytt studiestöd, studiestartsstödet. Stödet är till för dig som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

Villkor för att få studiestartsstöd

 • Du är 25-56 år

 • Du är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader.

 • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

 • Du har inte haft studiemedel under de senaste tre åren.

 • Du måste studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor

Kontakta vuxenutbildningen om du vill ansöka om studiestartsstödet.

Mer information finns på csn:s hemsida.