Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Studieekonomi, bidrag och gymnasiekort

Statligt studiestöd utgår i någon form till samtliga elever i gymnasieskolan

För studerande som fyller högst 19 år under året gäller: 

 • Studiebidrag 

 • Resebidrag
  Elev som har minst 6 km resväg till skolan/praktikplatsen får genom skolans försorg ett gymnasiekort kostnadsfritt. Om allmänna kommunikationer saknas utgår en kontant ersättning. Vid mer än 6 km till busshållplats kan ett kontant bidrag sökas.

 • Inackorderingstillägg
  Kan utbetalas om eleven har lång väg till skolan och föredrar att vara t ex inneboende på skolorten. Bidraget söks hos hemkommunen och storleken kan variera från kommun till kommun. Mer information hittar du här.         

 • Information om inackorderingstillägg och blanketter hittar du under avsnitt gymnasieskolan på sidan e-tjänster/blanketter

 • Kan utgå vid stort behov av extra studiebidrag – familjens ekonomiska förhållanden är avgörande.

 • Studiehjälpen utbetalas den sista bankdagen i varje månad med början i september. För ett normalt läsår beviljas studiebidrag och extra tillägg för fyra månader på höstterminen och sex månader på vårterminen. Inackorderingstillägget får du dock bara för den tid du studerar, d v s 9 månader.

  Den studerande/vårdnadshavaren väljer själv vilken bank och vilket konto pengarna skall sättas in på. Ta kontakt med din bank eller närmaste Swedbank och tala om på vilket konto studiehjälpen ska sättas in

För studerande som fyller minst 20 år under året gäller fr o m höstterminen detta år:

 • Studiebidrag

 • Återbetalningspliktig lånedel
  Bidragen sökes via CSN.