Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Studieekonomi

Studieekonomi

Du som studerar inom Komvux kan söka statligt studiestöd genom CSN.se
Centrala StudiestödsNämnden (CSN).
Studiemedel utgörs av en bidragsdel och en lånedel. Det finns två nivåer på bidraget, en högre och en generell.

Studiestödspoäng (SSP) utgör grunden för beräkning av ditt studiestöd. Varje kurs ger ett visst antal SSP. För att räknas som heltidsstuderande hos oss skall du ha 400 studiestödspoäng under höstterminen och 450 under vårterminen. Studiestödspoängen beräknas för varje vecka, 20 p/vecka

Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året via www.csn.se Studiemedel beviljas retroaktivt högst fyra kalenderveckor före den vecka ansökan kommit till CSN.
Till din ansökan behövs en studieplan från Komvux som du får från vår Studie- och yrkesvägledare.

Studieresultat

Icke godkända betyg vid Komvux kan ha betydelse när du ansöker om studiemedel för fortsatta studier.

 

Studiemedel

     

Generellt bidrag

2828 kr/4 veckor

lånedel

6196 kr/4 veckor

Högre bidrag

6584 kr/4 veckor

lånedel

2440 kr/4 veckor

 

 

Tilläggslån

1760 kr/4 veckor

Tilläggsbidrag för barn

För heltidsstuderande är bidraget för 1 barn 584 kr, för 2 barn 956 kr, 3 barn 1148 kr per 4 veckors period.

För att få det högre bidraget, när du söker studiemedel, krävs det att du är 25 år eller äldre. För att söka tilläggslånet måste du studera på heltid.