Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Studie- och yrkesvägledare

Har du som elev tankar och funderingar på gymnasiet, arbeten/yrken, arbetsmarknaden, utbildningar eller kanske på dina studier? Du är alltid välkommen in och prata om det som är viktigt för dig.

Föräldrar är också välkomna

Är du förälder och har funderingar kring ditt barns skolgång och framtid så är du välkommen att kontakta oss via mejl, sms eller telefon.

Vägledningens målsättning

Målsättningen med vägledningen är
• att ge eleverna ett bättre beslutsunderlag för sitt val
• att ge eleverna en ökad självinsikt inför valet
• att ge eleverna ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära

Vi handleder även övrig skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet.