Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
stråk
stråk
Stråkinstrument

Stråkinstrument

Här kan du se vilka stråkinstrument du kan spela  på Musikskolan.

Du får börja spela stråkinstrument när du går i åk 2 men kan också välja att börja senare.

Fiol

Fiol, eller violin, är det minsta instrumentet i stråkfamiljen. 

Altfiol

Altfiolen, eller violan som den också kallas, är väldigt lik fiolen. Altfiolen har en mörkare, varmare klang och är lite större än en fiol.

Cello

Cello, eller violoncello, är den näst största i stråkfamiljen.

Kontrabas

Kontrabasen är det största av instrumenten i stråkfamiljen. Ett annat namn för kontrabas är basfiol.