Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
En grupp barn leker inomhus på förskolan Spiggen
Lekande barn på Spiggen
Lekande barn på Spiggen
Utomhusmiljön på Spiggen
Utomhusmiljön på Spiggen
Utomhusmiljön på Spiggen

Spiggen

Förskolan Spiggen är beläget strax intill Södermalmsskolan (år F-9), Södra Ringvägen 44D.

Förskolans tre avdelningar utgörs av Holmen, Kobben och Skäret. På Holmen vistas de allra minsta barnen. De flyttar sedan till Kobben en period för att till sist vara på Skäret. Förskolan har cirka 50 barn och här arbetar cirka 12 pedagoger, både förskollärare och barnskötare.

Leken får stort utrymme hos oss. Den får ta tid och plats med så få avbrott som möjligt. Förskolans miljö är tillåtande och lekvänlig. Spiggens förskola är en mångkulturell mötesplats som genomsyras av barns inflytande, kamratskap, kreativitet, lust samt utmaningar. Förskolans verksamhet vilar på dessa grundstenar: lärande lek, genus, glädje, tillåtande miljö.         

Vi strävar mot att barnen ska få likvärdiga villkor att utvecklas som individer. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Därför har vi ett genusperspektiv i vårt arbete.

Holmen 0550-884 74
Kobben 0550-88 086, 072-513 30 71
Skäret 0550-884 73

Förskolan Spiggen: Södra Ringvägen 44