Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Skolförvaltning & Skolnämnd

I Kristinehamn erbjuds barnomsorg i både kommunal och privat regi samt i kommunala familjedaghem. Du hittar mer information om verksamheten under rubriken "Förskola/familjedaghem" i vänstermenyn.

Förskoleklass, grundskola och fritidshem finns i tätorten och i Björneborg, Grunnebacka och Ölme. Vidare finns särskola i form av grundsärskola, träningsärskola och gymnasiesärskola.

Brogårdsgymnasiet och Presterudsgymnasiet erbjuder ett antal program. På Brogårdsskolan finns även vuxenutbildning, SFI och särvux.

Uppgifter om skolledning - rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer - finns på respektive skolas hemsidor där du också hittar mer information om verksamheten.

Skolnämnden

Skolnämnden har under kommunfullmäktige det politiska ansvaret för barn och ungdomar samt det offentliga skolväsendet för vuxna.

Klicka här för att komma till skolnämndens sida med mer information om nämnden

Skolförvaltningens stab

Skolnämndens och förvaltningens stab finns på Kommunhuset Uroxen, Kungsgatan 30. Skolförvaltningens stab och kansli handlägger och bereder övergripande frågor gällande skolverksamheten i Kristinehamn.

Skolchef Fredric Norlin har det övergripande ansvaret för samtliga verksamheter under skolnämnden.

Fredric Norlin

Skolchef

0550-882 51

Eva Hagvall

Bitr. skolchef 

0550-882 60

Daana Kaipainen

Förvaltningssekreterare 

0550-882 50 

Michael Örnstedt

IT-strateg

0550-882 72

Catarina Kristhammar

Kvalitetsstrateg

0550-882 73

Rickard Kristoffersson

Adm.strateg

0550-858 06

Maria Svantesson

Personalstrateg

0550-882 56 

Lotta Jansson

Elevhälsostrateg

0550-882 40