Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Flicka skapar på skapande verkstad
Skapande verkstad
Hos Skapande verkstad finns möjlighet till många olika aktiviteter
två barn målar
Skapande verkstad
Skapande verkstad
två barn klipper
Skapande verkstad
Skapande verkstad
En pojke målar
Skapande verkstad
Skapande verkstad
En pojke karvar i trä
Skapande verkstad
Skapande verkstad
tre barn skapar i lera
Skapande verkstad
Skapande verkstad
En pojke
Skapande verkstad
Skapande verkstad
Glitter
Skapande verkstad
Skapande verkstad

Skapande verkstad

Våra resurser - era möjligheter

Skapande verkstad är en plats som ger möjlighet till att skapa något utifrån varje barns specifika behov. Vi utvecklar undervisningens form och innehåll med fokus på estetiska lärprocesser i samarbete med skolledning, lärare och elever, från förskola till gymnasiet och vuxenutbildningen.
Som pedagog i Kristinehamns kommun har du och dina kollegor tillsammans med er klass / grupp, möjlighet att nyttja verksamheten utifrån de önskemål, tankar och behov som just ni har.

Det är helt kostnadsfritt att utnyttja våra lokaler, det enda som tillkommer är kostnaden för det förbrukningsmaterial som används.

Vi är, parallellt med skolutvecklingsuppdraget en resurs inom ramen för kommunens kulturpedagogiska arbete. I mån av tid erbjuder verksamheten studiedagar och ”kvällskurser” med inriktning på eget skapande, tema bild och form.

Sedan starten 1985 har verksamheten utgått från ett praktiskt skolutvecklings perspektiv. Det kan man sammanfatta i tre huvudmoment.

• Definiera  / specifikt för varje enskilt arbete identifiera och definiera ett utvecklingsbehov, ett övergripande motiv.
• Kollegialt lärande / under arbetets gång nyttja ett kollegialt lärande genom att tillsammans:
- läsa och diskutera, reflektera och generalisera
- planera, formulera mål och genomföra
- fortlöpande bedöma och återkoppla, dokumentera och utvärdera
• Implementera / följa upp, anpassa och integrera  nya erfarenheter och kunskaper och i förlängningen utveckla ett gemensamt yrkesspråk.

Vid bokning kontakta Åke Lierud för vidare information eller en inledande planeringsträff. 

Hitta hit

Besöksadress till Skapande Verkstad är Löthnergatan 1