Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Skapande skola

Statens kulturråd delar årligen ut bidrag till kultur i skolan riktat till elever i förskoleklass till och med åk 9. Bidraget kallas Skapande skola och söks av skolans huvudman, Kristinehamns skolförvaltning. Ansökan som görs online på Kulturrådets hemsida ska beskriva hur skolan arbetar med kulturverksamhet och professionella kulturarbetare.

Inför läsåret 2017-18 har Kulturrådet beviljat Kristinehamns skolor 580 000 kr fördelat på 2620 elever.

Åk F-9 kan söka fördjupningsmedel till eget projekt i skolan/klassen/elevgruppen inom Skapande Skola inför varje nytt läsår. Om du trycker på länken här, så hittar du ansökningsblanketten:

Åk F-9 kan ansöka om medel till fördjupning inom Skapande skola.

Ansökan ska vara insänd till kultursamordnare senast den 1 september. Beslut om hur medel ska fördelas tas vid nästkommande kulturkommittemöte på höstterminen och avvägs av beviljat anslag och kriterier från Kulturrådet.

Klicka här så kommer du till Kulturrådet och kan läsa mer om Skapande skola.