Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge dig med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får du lära dig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningens mål är att du ska nå sådana kunskaper i svenska språket att det går att klara det vardagliga livet - på arbete och fritid - men också förbereda för fortsatta studier.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är invandrare, över 16 år och folkbokförd i Kristinehamns kommun.

Studievägledare

Vår studievägledare, Göran Andersson, erbjuder enskild och fördjupad vägledning.

Ansökan

Du kan få hjälp med att fylla i ansökningsblanketter på Infocenter, Spelmansgatan 19. Öppet vardagar kl 09.00-13.00. 

Ansökningsblanketter

Ansökan SFI

Application Swedish for immigrants

Träna svenska på egen hand

Digitala spåret är en hemsida som gäller dig att hitta webbsidor där du kan studera och träna svenska. Besök sidan digitala spåret

Kontaktuppgifter 

SFI har stängt under tiden 2017-12-22 till 2018-01-02.